Cerrahi Ulusal Yayınlar | Prof. Dr. Haluk Ünalp

Ulusal Yayınlar

 1. Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E, Peşkersoy M, Önal MA, “Kesici Delici Aletlere Bağlı PenetranAbdominal Yaralanmalarda SelektifNon-Operatif Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma”, SSK Tepecik HastDerg, 13, 137-142 (2003).
 2. Ünalp HR, Önal MA, Peşkersoy M, Akgüner T, Kamer E, Turgut Özzeybek, “Kesici Delici Aletlerle Oluşan Kolon Yaralanmalarında Primer Tamir Güvenli midir?”, SSK Tepecik HastDerg; 14, 109-113 (2004).
 3. Ünalp HR, Önal MA, Peşkersoy M, Akgüner T, Kamer E, “Obstrüksiyon ile Komplike Çekum Kanserlerinde Acil Girişimle Yapılan Anastomozların Güvenilirliği: Retrospektif Bir Çalışma”, SSK Tepecik HastDerg; 14, 115-118 (2004).
 4. Ünalp HR, Akgüner T, Cıkla M, Kamer E, Önal MA, “LaparoskopikKolesistektomi Sonrası Trokar Giriş Yerine Metastaz; Bir Olgu Sunumu”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 43, 43-45 (2005).
 5. Özdemir M, Ünalp HR, Er A, Cıkla M, Avcı A, Önal MA, “SakrokoksigealKordoma: Bir Olgu Sunumu”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 43, 201-204 (2005)
 6. Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E,  Akıncılar E, Peşkersoy M, Önal MA, “İleri Evre Kolorektal Kanserlerde Palyatif Rezeksiyonların Ortalama Sağ Kalıma Etkisi”, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 15, 105-109 (2005).
 7. Ünalp HR, Önal MA, Özzeybek T, Cıkla M, Ekinci N, “Appendisealendometriozis: bir olgu sunumu”. İzmir Tepecik Hastanesi Dergisi, 15, 199-201, (2005)
 8. Ünalp HR, Önal MA, “Kompleks Abdominal Yaralanmalarda Güncel Yaklaşım: Hasar Kontrol Cerrahisi”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 44, 1-9 (2006).
 9. Kamer E, Ünalp HR,  Önal MA, Karahan Y, Börekçi H, Yılmaz Y, “Kesici Delici Aletlere Bağlı Gluteal Bölge Yaralanmalarının Önemi”, İzmir Tepecik Hastanesi Dergisi, 16, 119-122 (2006).
 10. Peşkersoy M, Önal MA, Ünalp HR, Özzeybek T, Er A, Gürsel A, “40 Yaş ve Daha Genç Hastalardaki Kolorektal Kanserler: Özellikleri ve Cerrahi Tedavi Sonuçları”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 44, 85-91 (2006).
 1. Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E,  Yiğit S, Önal MA, “PeriduktalStromal Sarkom”, Meme Sağlığı Dergisi, 3, 82-84 (2007).
 2. Ünalp HR, Kamer E,  Derici H, Nazlı O, Önal MA, “Çift taraflı Kasık Fıtıkları Tek Seansta Onarılabilir” Ulusal Cerrahi Dergisi, 23, 15-18 (2007).
 3. Ünalp HR, Kamer E,  Atahan K, Cengiz F. “Kolorektal Kanser Cerrahisi Uygulanan Hastalarda P-PossumSkorlama Sisteminin Değerlendirilmesi”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17, 71-75 (2007).
 4. Ünalp HR, Kamer E,  Kar H, Ekinci N, Nalbant E, Önal MA, “Opere Meme Kanserinin Nadir Bir Metastaz Yeri: Sigmoid Kolon”, Meme Sağlığı Dergisi, 3, 87-89 (2007).
 5. Akgüner T, Ünalp HR, Ekinci N, Nalbant E, Önal MA, “Pankreas Başı Tümörü Gibi Davranan DuodenalGastrointestinalStromal Tümör”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14, 41-43 (2007).
 6. Ünalp HR, Peşkersoy M, “İnflamatuvar Meme Kanserleri: Hastalığın Lokal Kontrolünde Cerrahi Tedavinin Yeri”, Meme Sağlığı Dergisi, 3, 113-119 (2007).
 7. Ünalp HR, Kamer E,  Derici H, Atahan K, Bozdağ AD, Tarcan E, Önal MA, “Kolorektal kanser perforasyonları: Postoperatif erken dönem sonuçları ve etkileyen faktörler”, Ulusal Cerrahi Dergisi; 23, 106-111 (2007).
 8. Ünalp HR, Akgüner T, Cıkla M, Yılmaz Y, Peşkersoy M, Önal MA, “Akut KolesistitlerdeLaparaskopikKolesistektomi Zamanlaması”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 45, 17-22 (2007).
 9. Kamer E, Peşkersoy M, Ünalp HR, Tunakan M, Rezenko T, Önal MA, “Rektuma bası oluşturan PelvikSchwannom: Olgu sunumu”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17, 160-163 (2007).
 10. Ünalp HR, Ekinci N, Börekçi H, Gündoğan Ö, Peşkersoy M, Önal MA, “Cyanoacrylate’larla yapılan kolon anastomozları ile sütürlü kolon anastomozlarının karşılaştırılması: Deneysel bir çalışma”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 45, 17-22 (2007).
 1. Kamer E, Ünalp HR, Tavusbay C, Ermete M, Önal MA. “Meme Kanserini Taklit Eden Lezyon: Keratoakantom”, Meme Sağlığı Dergisi, 3, 166-168 (2007).
 2. Kamer E, Ünalp HR,  Bal A, Avcı A, Peşkersoy M, Önal MA, “Kuşkulu sitolojilitiroidnodüllerine cerrahi yaklaşımımız”, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 17, 99-103 (2007).
 3. Kamer E, Ünalp HR, Akgüner T, Yiğit S, Önal MA., “InvasiveCysticHypersecretoryDuctalCarcinoma of theBreast : Report of a Case”, Meme Sağlığı Dergisi, 4:2 (2008)
 4. Ünalp HR, Yurtsever SG, Kamer E, Kılıç Ö, Şener AG, Önal MA, “KolelithiazisteHelikobakterPilori’nin Rolü Var Mıdır ?”, Türk HPB Dergisi, (2008)
 5. Ünalp HR, Avcı A, Kamer E, Kar H, Önal MA, “Rezidütiroid dokusuna invazedesmoid tümör: Olgu sunumu”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (KBB-Forum) 7:1 (2008)
 6. Kamer E, Ünalp HR, Cıkla M, Akgüner T, Önal MA, “LaparaskopikKolesistektomi ve Doku Hasarı: Monopolar Enerjiye Karşılık Ultrasonik Enerji Kullanımı”, Ulusal Endoskopik-Laparaskopik Cerrahi Dergisi., (2008)
 7. Peşkersoy M, Kamer E, Ünalp HR, Cıkla M, Önal MA. “Akut kolonikpseudo-obstrüksiyon: 12 olgunun incelenmesi ve literatür taraması”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (2008).
 8. Ünalp HR, Peşkersoy M, Cıkla M, Kamer E,  Önal MA, “Kronik renalyetmezlikli bir olguda spontançekum nekrozu”, Kolon Rektum HastDerg18:48-50. (2008).
 9. Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E, Önal MA. İdyopatik Total Mide Nekrozu ; Literatürdeki 5. Olgu. Ulusal Cerrahi Dergisi . 24, 2, 93-95. (2008) 
 10. Er A, Kılıç Ö, Rezanko T, Kamer E, Ünalp HR, Önal MA. ElestafibromaDorsi: Bir Oldu Sunumu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi , 46, 1-3 (2008).
 1. Kamer E.,Ünalp HR., Avcı A., Peskersoy M. , Gündogan Ö., Onal MA. HyalinizingTrabecularNeoplasm of theThyroid: Report of a Case. Endokrinolojide Diyalog 2008;2:52-54 (2008).
 2. Kamer E, Peşkersoy M, Ünalp HR, Avcı A, Deniz M, Önal MA. Servikal Lenf Nodu Metastazı ile Tanısı Konulan Tiroidin PapillerMikrokarsinomları: Beş Olgu Sunumu. Endokrinolojide Diyalog 6:12 (2009).
 3. Ünalp HR. PapillerTiroidMikrokarsinomu: Altmış Yıllık Periyoddan Elde Edilmiş 900 Olguluk Bir Çalışma. Endokrinolojide Diyalog;6:183-184 (2009).
 4. Ünalp HR. PapillerMikrokarsinom. Endokrinolojide Diyalog 6:183-184 (2009).
 5. Ünalp HR. Kötü DiferansiyeTiroid Kanserinin Kanıta Dayalı Gözden Geçirilmesi. Endokrinolojide Diyalog 6:183-184 (2009).
 6. Ünalp HR. Adrenal İnsidentalomaların Tedavisi. Endokrinolojide Diyalog 6:183-184 (2009).
 7. Kamer E, Peşkersoy M, Ünalp HJ, Ermete M, Önel MA. ExtramammaryPaget’sDisease of theAxilla. Meme sağlığı Dergisi . 5; 1: 47-49 (2009)
 8. Ünalp HR, Tarcan E. Central compartmentlymphnodedissection in differentiatedthyroidcancerç .Endokrinolojide Diyalog Dergisi. 8, 03-(2011).
 9. Kamer E, Ünalp HR, Avcı A, Dere Ö, Peşkersoy M, Tarcan M. Tiroidin Rastlantısal PapillerMişrokarsinomları . Endokrinolojide Diyalog 8:116-119 (2011).