Bildiriler | Prof. Dr. Haluk Ünalp

Bildiriler

 1. Ünalp HR, Kamer E,  Peşkersoy M, Akgüner T, Önal MA., “Mekanik obstrüksiyon yapan çekum kanserleri: Retrospektif çalışma”, X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Uluslar arası katılım ile, Antalya, 07-11 Eylül 2003.
 2. Kamer E, Ünalp HR, Kar H, Akgüner T, Önal MA., “Situs inversus totalis ve akut apandisit: 2 olgu”, X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Uluslar arası katılım ile, Antalya, 07-11 Eylül 2003.
 3. Ünalp HR, Kamer E,  Savaş Şahin, Akgüner T, Önal MA., “Kesici delici aletlerle oluşan kolon yaralanmalarının retrospektif incelenmesi: 38 olgu”, X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Uluslar arası katılım ile, Antalya, 07-11 Eylül 2003.
 4. Peşkersoy M, Önal MA, Ünalp HR, Er A, Gürsel A, Akgüner T., “Bilateral İnguinal Herniler tek seansta mı onarılmalıdır?”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 5. Peşkersoy M, Ünalp HR, Önal MA, Akgüner T, Er A, Cengiz F., “Hipertiroidili hastalarda postoperatif hipertiroidizm nüksünün değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 1. Ünalp HR, Önal MA, Akgüner T, Karahan Y, Özzeybek T, Cengiz F., “Kolorektal kanserlerdeki non-küratif cerrahinin sonuçları ve prognostik faktörler”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 2. Önal MA, Peşkersoy M, Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E, Bal A. “Lichtenstein tekniği ile yapılan inguinal herni tamiri: erken dönem sonuçlarımız”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 3. Kar H, Ünalp HR, Önal MA, Özzeybek T, Ermete M, Berkman S, Aydın O., “Multiple intestinal perforasyonun nadir bir nedeni: Degos hastalığı (Malign atrofik papullozis)”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 4. Ünalp HR, Kamer E, Kar H, Ekinci N, Nalbant E, Önal MA., “Opere meme kanserinin nadir bir metastaz yeri: sigmoid kolon”, VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005
 5. Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E, Yiğit S, Önal MA., “Periduktal Stromal Sarkom”, VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005
 1. Kamer E, Ünalp HR, Akgüner T, Yiğit S, Peşkersoy M, Önal MA., “Enflamatuvar meme kanserinin tanısında alternatif bir yöntem: Kalın İğne Aspirasyon Biopsisi”, VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005
 2. Kar H, Ünalp HR, Cengiz F, Özzeybek T, Önal MA., “Penetran travmaya bağlı gecikmiş travmatik diafragma hernisi: 2 olgu”, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 3. Ünalp HR, Kar H, Kamer E, Nalbant E, Peşkersoy M, Önal MA., “2. ve 3. derece yanıklarda tedavi sonuçlarımız”, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 4. Ünalp HR, Kar H, Kamer E, BAL A, Peşkersoy M, Önal MA., “Kesici delici aletlere bağlı mide yaralanmalarında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler”, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 5. Ünalp HR, Kamer E, Kar H, Peşkersoy M, Önal MA., “Acil Abdominal Re-eksplorasyonlar” V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 1. Ünalp HR, Önal MA, Akgüner T, Karahan Y, Özzeybek T, Cengiz F., “Kolorektal kanserlerdeki non-küratif cerrahinin sonuçları ve prognostik faktörler”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 2. Önal MA, Peşkersoy M, Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E, Bal A. “Lichtenstein tekniği ile yapılan inguinal herni tamiri: erken dönem sonuçlarımız”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 3. Kar H, Ünalp HR, Önal MA, Özzeybek T, Ermete M, Berkman S, Aydın O., “Multiple intestinal perforasyonun nadir bir nedeni: Degos hastalığı (Malign atrofik papullozis)”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 4. Ünalp HR, Kamer E, Kar H, Ekinci N, Nalbant E, Önal MA., “Opere meme kanserinin nadir bir metastaz yeri: sigmoid kolon”, VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005
 5. Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E, Yiğit S, Önal MA., “Periduktal Stromal Sarkom”, VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005

 

 1. Kar H, Ünalp HR, Gündoğan Ö, Cıkla M, Peşkersoy M, Önal MA., “Penetran duodenal yaralanmalar” V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 2. Ünalp HR, Bal A, Kamer E, Peşkersoy M, Önal MA., “Alt Gastrointestinal sistem cerrahisi komplikasyonlarında erken relaparatomi sonuçları”, Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi (uluslar arası katılımlı), İzmir, 14-17 Nisan 2005:
 3. Ünalp HR, Akgüner T, Cıkla M, Yılmaz Y, Peşkersoy M, Önal MA., “Akut kolesistitlerde laparaskopik kolesistektominin zamanlaması”, Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 4. Ünalp HR, Cıkla M, Akgüner T, Er A, Uzan Ü, Kılıç Ö, Önal MA., “Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg, V-Y ve rotasyon fleplerinin karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 5. Ünalp HR, Yurtsever SG, Kamer E, Kılıç Ö, Şener AG, Önal MA., “Helikobakter pylorinin kolelithiaziste rolü var mıdır?”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 6. Kamer E, Ünalp HR,  Önal MA, Karahan Y, Börekçi H, Yılmaz Y., “Kesici delici aletlere bağlı gluteal bölge yaralanmalarının önemi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 7. Ünalp HR, Önal MA, Kamer E, Gündoğan Ö, Karahan Y., Karaciğer hidatik kistlerinde konservatif cerrahi sonrası gelişen biliyer fistüllerde bipolar drenajın etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 8. Ünalp HR, Avcı A, Kamer E, Gündoğan Ö, Peşkersoy M, Önal MA., “Rezidü tiroid dokusuna invaze fibromatozis”, Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 9. Akgüner T, Kamer E, Cıkla M, Ünalp HR,  Peşkersoy M, Önal MA., “Duodenal ülser perforasyonlarında perforasyon çapının ve ASA skorunun morbidite ve mortalite oranlarına etkisi”, Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 10. Ünalp HR, Derici H, Kamer E, Nazlı O, Tarcan E, Önal MA., “Gastrointestinal stromal tümörler; cerrahi tedavi sonuçları ve prognostik değişkenlerin analizi” Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 1. Kamer E, Ünalp HR, Derici H, Tansuğ T, Önal MA., “Laparaskopik kolesistektomi ile eş zamanlı umbilikal herni tamiri.” Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 2. Kamer E, Ünalp HR,  Derici H, Tansuğ T, Önal MA. “Akut Pankreatit erken tanısı ve şiddetinin belirlenmesinde idrar trypsinogen-2 Dipstick testinin kullanılması: prospektif bir çalışma”, Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 3. Derici H, Ünalp HR, Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Kamer E., “İnkarsere karın duvarı fıtıklarında morbidite ve mortaliteye etkili faktörler”, Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 4. Ünalp HR, Kamer E,  Akgüner T, Peşkersoy M, Önal MA., “Abdominal Kompartman sendromuna neden olan Ogilvie Sendromu: Bir olgu sunumu”, XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, uluslar arası katılımı ile, Bodrum,  26-30 Ağustos 2007
 5. Kamer E, Ünalp HR, Tavusbay C, Ermete M, Önal MA. “Meme Kanserini Taklit Eden Lezyon: Keratoakantom”, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, 5-9 Eylül 2007
 6. Peşkersoy M, Ünalp HR, Kamer E, Akgüner T,  Önal MA., “Villöz adenom zemininde gelişmiş rektum adenokarsinomu ile senkronize perianal bazal hücreli karsinom”, Cerrahi günleri-2- Hemşirelik Günleri 2 Kongresi, Eskişehir 2-4 Kasım, 2007.
 7. Peşkersoy M, Ünalp HR, Ahmet Er, Hayrullah Derici, Önal MA, Ercüment Tarcan. Karaciğer hidatik kistlerinde kist tipi ve çapı kistobiliyer bağlantılar için bir risk midir?”, Cerrahi günleri-2- Hemşirelik Günleri 2 Kongresi, Eskişehir 2-4 Kasım, 2007.
 8. Peşkersoy M, Ünalp HR, Kamer E, Er A, Nazlı O, Tarcan E, Önal MA., “Gastrik Stromal Tümörler: Hasta-Tümör özellikleri ve Postoperatif Erken Dönem Sonuçlar”, Cerrahi günleri-2- Hemşirelik Günleri 2 Kongresi, Eskişehir 2-4 Kasım, 2007.
 9. Aydın Ç, Ünalp HR, Baloğlu A, Gül İA, Yavuzcan A, Yiğit S., “Overin Seröz Karsinomunun Aksiler Lenf Nodu Metastazı: Olgu sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya 25-29 Ekim 2007.
 10. Ünalp HR, Aydın Ç, Yavuzcan A, Kamer E, Baloğlu A., “Karaciğer kist hidatiğinin gebelikte cerrahi tedavisi: iki olgu ve literatürdeki diğer tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya 25-29 Ekim 2007.
 1. T.Rezenko, M.Tunakan, G.Evcim, H.R.Ünalp, E.Kamer, “Tanısı ince iğne aspirasyon sitolojisi ile konan sürpriz aksiller kitle”, 3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, 108 pp, 3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye, Mart 2008.
 2. E.Kamer, H.R.Ünalp, T.Akgüner, H.Derici, Y.Erbil, M.Peşkersoy, “Flepsiz Tiroidektomiler İle Konvansiyonel Tiroidektomilerin Karşılaştırılması”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Özel Sayı, 5;337 pp, 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana, Türkiye, Kasım 2008.

 

 1. E.Kamer, M.Peşkersoy, H.R.Ünalp, A.Avcı, M.Deniz, M.A.Önal, “Servikal Lenf Nodu Metastazı İle Tanı Konulan Papiller Mikrokarsinomlar: Beş Olgu Sunumu”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Özel Sayı, 5;338 pp, 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana, Türkiye, Kasım 2008.

 

 1. Y.Yılmaz, E.Kamer, M.Peşkersoy, H.R.Ünalp, E.Tarcan, “Multinodüler guatr nedeniyle opere edilen hastalarda insidental malignite oranımız”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Supp, 6;25 pp, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.

 

 1. E.Kamer, Y.Yılmaz, H.R.Ünalp, A.Avcı, E.Tarcan, “Spinal kemik metastazı ile tanısı konan tiroid folliküler karsinomu: Bir olgu sunumu”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Supp, 6;42 pp, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.

 

 1. Y.Yılmaz, E.Kamer, H.R.Ünalp, K.Atahan, E.Tarcan, “Tiroid nodüllerinde kuşkulu sitoloji: Histopatolojik korelasyon ve cerrahi yaklaşımımız”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Supp, 6;24 pp, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.

 

 1. Sarı S. Çıtlak G. İşcan Y. Akıcı M, Barbaros U, Ünalp HR, Erbil Y, Özarmağan S. Non-fonksiyonel Adrenal İnsidentaloma Kardiovasküler Riski Artırıyor mu? 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu , Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.
 2. Güngör H, Yılmaz Y, Börekçi H, Ünalp HR, Tarcan E. Tiroidin Malt Lenfoması: Bir Olgu Sunumu . 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.

 

 1. Ünalp HR, Güngör H, Avcı A, Çağlar A, Tarcan E. Primer Tiroid Lenfomasına Eşlik Eden Tiroid Papiller Kanseri: Olgu Sunumu 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.

 

 1. İ.Sahar, M.Peşkersoy, H.Güngör, O.Üreyen, E.Kamer, A.Avcı, H.R.Ünalp, “İnen kolon yerleşimli submukozal lipom: Bir olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı,236 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 2. H.R.Ünalp, Y.Erbil, T.Akgüner, E.Kamer, H.Derici, H.İşsever, “Postoperatif hipokalsemi açısından totale yakın tiroidektomi total tiroidektomiye göre daha mı avantajlıdır?”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı,281 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. E.Kamer, M.Peşkersoy, H.R.Ünalp, M.Tunakan, T.Rezenko, M.A.Önal, “Pelvik kitlenin nadir bir nedeni: Pelvik schwannom”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 229 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. B.Baydar, E.Kamer, F.Arı, A.Avcı, H.R.Ünalp, B.Ünsal, “Tiroid anjiosarkomunun intestinal metastazı: Bir olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 279 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. E.Kamer, M.Peşkersoy, H.R.Ünalp, M.Ermete, M.A.Önal, “Aksillanın meme dışı Paget hastalığı”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 296 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. A.Er, Ö.Kılıç, T.Rezenko, E.Kamer, H.R.Ünalp, M.A.Önal, “Elastofibroma dorsi: Bir olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 303 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. T.Akgüner, M.Cıkla, E.Kamer, M.Peşkersoy, M.Ermete, H.R.Ünalp, “Benign kistik peritoneal mezotelyoma”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 190 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.R.Ünalp, M.Peşkersoy, E.Kamer, T.Akgüner, M.Cıkla, “ Primer posterior perineal herni; Olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 240 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.Derici, E.Kamer, C.Kara, H.R.Ünalp, T.Tansuğ, A.D.Bozdağ, O.Nazlı, “Safra kesesi perforasyonları: Klinik özellikler ve risk faktörleri”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 248 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.R.Ünalp, E.Kamer, T.Rezanko, Ö.Kılıç, M.Tunakan, M.A.Önal,“Aksiler bölgede primer/izole hidatik kist”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 249 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. B.Baydar, E.Kamer, H.R.Ünalp, E.Alper, B.Örmeci, M.Cıkla, M.Peşkersoy, “Dalağın primer hidatik kistinin nüksü; Olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 255 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 2. H.Kar, H.R.Unalp, E.Kamer, M.A.Önal, “Oral yolla beslenemeyen kritik cerrahi hastalarda witzel jejunostomi ile yapılan enteral nutrisyonunun serum albümin düzeylerine etkisi,” Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 301 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.Derici, E.Kamer, H.R.Ünalp, G.Diniz, A.B.Bozdağ, T.Tansuğ, R.Ortaç, Y.Erbil, “Sildenafil’in yara iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 302 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. A.D.Bozdağ, E.Kamer, T.Tansuğ, H.Derici, H.R.Ünalp, O.Nazlı, T.Karabuğa, “Trokarların fasya giriş deliklerini kapatmak için geliştirilmiş ameliyat iğnesi”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 314 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. Y.Yılmaz, E.Kamer, H.R.Ünalp, E.Tarcan, “Hipertiroidi cerrahisinde peroperatif kanamada preoperatif lugol kullanımının etkisi”, Kurs Kitapçığı,15 pp, 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, Türkiye, Aralık 2010.
 1. E.Kamer, H.R.Ünalp, Y.Yılmaz, M.Peşkersoy, “Substernal guatrlarda cerrahi deneyimimiz”, Kurs Kitapçığı,16 pp, 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, Türkiye, Aralık 2010.
 1. E.Kamer, H.R.Ünalp, M.Peşkersoy, Y.E.Danış, E.Tarcan, “Daha önce abdominal cerrahi geçirmiş hastalarda laparoskopik kolesistektomi deneyimimiz”, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Kongre Kitabı, 32 pp, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, Nisan 2011.
 1. E.Kamer, H.R.Ünalp, Y.E.Danış, M.Peşkersoy, E.Tarcan, “Gövdede dev yanık skarı olan bir olguda laparoskopik kolesistektomi”, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Kongre Kitabı, 31 pp, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, Nisan 2011.

 

 1. E.Kamer, M.Peşkersoy, Y.E.Danış, T.Akgüner, E.Tarcan, “Laparoskopik kolesistektomi sonrası ksifoid altındaki trokar giriş yerinde oluşan fıtıklar: 2 olgunun sunumu” 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Kongre Kitabı, 30 pp, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, Nisan 2011.
 1. E. Kamer, H.R. Ünalp, Ö. Karahallı, M.Peşkersoy, E. Tarcan, “Laparoskopik kolesistektomi sonrası oluşan trokar giriş yeri fıtıkları” Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 18;1:53 pp, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, Nisan 2011.
 1. Karabuga T, Özsan İ, Ünalp HR. Minimal İnvaziv Paratiroidektomi. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 25-28 Nisan 2013. Antalya.
 1. Karabuga T, Özsan İ, Akıncı B, Amuk T, Şahin E, Ünalp HR. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi: 52 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 25-28 Nisan 2013. Antalya.
 1. Karabuga T, Özsan İ, Akıncı B, Amuk T, Şahin E, Ünalp HR. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi: 69 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013. Bodrum.
 1. Türker Karabuğa, Ali Saklamaz, Erkan Şahin, Haluk Recai Ünalp. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi; 367 Hastanın Sonuçları. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.
 1. Türker Karabuğa, Haluk Recai Ünalp. Laparoskopik SADİ-S ‘in Tip 2 Diyabet Üzerine Etkisi. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.