Duodenal Switch | Prof. Dr. Haluk Ünalp

Duodenal Switch

TARİHÇE

Biliopankreatik Diversiyon (BPD) öncesi en çok bilinen obezite ameliyatı Jejuno-İleal Bypass (JIB) idi. Ancak JIB ameliyatının iyi kilo vermelerine karşılık, ağır beslenme bozukluklarına, karaciğer yetersizliğine ve bu nedenlerle ölümcül organ hasarları sebebiyet verdiği için JIB ameliyatı 1970 yıllarında terk edildi. . Ancak bu ameliyatın olumlu etkilerine sahip ama olumsuz ve ölümcül doku hasarlarını ortadan kaldıracak bir ameliyat gerekti. BiliopankreatikDiversiyon (BPD) bu ihtiyaçtan bulunmuştur.
BiliopankreatikDiversiyon (BPD) ilk olarak 1979 yılında İtalyan cerrah Dr. Scopinaro tarafından uygulandı. Dr. Scopinaro’nuun BPD ameliyatı yaptığı hasta sayısı 2500’den fazladır.

DUODENAL SWİTCH NEDİR?

Duodenal Switch, mide çıkışındaki pilor kasının korunması için midenin daha farklı şekilde küçültülmesini takiben mide ve pilor kasından sonraki iki santimlik ince bağırsağa (duodenuma) ince bağırsağın alt kısmının bağlandığını tanımlar. Bunun için duodenum kapatılır ve kesilir. Yani duodenum kapatılması bölümüne duodenal switch denir. Mide çıkışındaki kapalı duodenum kısmına aşağı seviyedeki ince bağırsak ağızlaştırılır. Yani duodenal switch yapıldıktan sonra Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ameliyatı uygulanır. Bu ikisine birlikte Biliopankreatik Diversiyon-Duodenal Switch (BPD/DS) adı verilir.

NASIL ETKİ EDER

Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ameliyatının temel etkisi alınan gıdaların emilimin belirgin derecede kısıtlamasıdır. Hem gıda alımını kısıtlama hem yağ emilimini yavaşlatma etkisi kilo vermenin temelini oluşturur. Ameliyatta mide hacminin %75-85’i alınır (Tüp mide). Kalan midenin hacmi 200-500 cc kadardır. Gastrik Bypass ile kıyaslandığında bu hacim oldukça fazladır yemek konusunda yaşam kalitesini Gastrik Bypass gibi azaltmaz. Ameliyatın asıl etkisini besinlerin emilmesini kısıtlaması ile ortaya çıkar.
Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ameliyatında mide sinirleri korunur ve pyrolik kapakçık korunur. Bağırsaklar hesaplanarak bölümlere ayrılır ve bağırsakların ilişkisi yeniden düzenlenir.

Bu ameliyat nasıl yapılır?

EMİLİM KISITLANMASI (MALABSORPSİYON) NE DEMEKTİR?

Gıdanın emiliminin kısıtlanmasıyla alınan gıdaların hepsinin tam olarak vücuda alınamaması kastedilmektedir. yağ ve karbonhidratların emilebilir hale gelmesi için pankreas enzimleri ve safranın gıdayla buluşması, böylece bu enzimlerin yemekleri parçalaması ve emilecek kadar küçültülmesi gerekir. Ameliyat bu buluşma alanını ince bağırsağın son kısmına doğru indirmiş olur. BPD ameliyatında alınan gıdalar ince bağırsağın alt kısımlarına doğrudan iletilir. Gıdalar safra ve pankreas enzimleri ile ancak ince bağırsağın en son kısmında karşılaşırlar. Böylece yemeklerle aldığımız karbonhidratlar ve yağlar çok küçük parçalara ayrılması engellenmiş olur. Bu yarım metrelik ince bağırsak bölümünde tam olarak parçalananlar emilse de, bu bölüm alınan gıdanın ancak küçük bir kısmıdır.
Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ameliyatında emilim kısıtlayıcı etki nedeniyle, çok güçlü kilo kaybı sağlanmaktadır. Bu ameliyat aynı zamanda şeker hastalığı, kolesterolde yüksekliği yada hipertansiyon gibi obeziteye bağlı ek hastalık ve sorunların çözümünde de çok etkilidir.

BİLİOPANKREATİK DİVERSİYON-DUODENAL SWİTCH (BPD/DS) AMELİYATININ FARKI NEDİR?

BiliopankreatikDiversiyon-Duodenal Switch (BPD/DS) ameliyatında mide tüp mide ameliyatına benzer şekilde uzunlamasına kesilerek ( SleeveGastrektomi ) bir tüp mide oluşturulur. Ancak bu oluşturulan mide tüpü, klasik tüp mide ameliyatından çok daha genişdir. Yani yeni mide hacmi BiliopankreatikDiversiyon (BPD) ameliyatından daha az ama Roux-en-Y Gastrik Bypass, tüp mide veya diğer obezite ameliyatları ile kıyaslanmayacak kadar geniştir.
Genişletilmiş tüp mide ameliyatı gibi ince bağırsaklardaki girişim de farklıdır. Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ameliyatında safra ve pankreas sıvılarını taşıyan ince bağırsaklar, ince bağırsakların son yarım metresine taşınır. Yani anastomoz oraya yapılır, BPD/DS ameliyatında ise son 100 cm ye taşınır. Böylece Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ameliyatına göre BPD/DS ameliyatında şunlar sağlanır :

✓ Daha küçük bir mide
 Daha az emilim kısıtlaması sağlanmış olur. 
Biliopankreatik Diversiyon-Duodenal Switch (BPD/DS) ameliyatında standart BPD ameliyatına göre iki kat fazla bağırsak emilimde görev aldığından, yani emilim daha iyi olduğundan, Duodenal Switch ameliyatında daha az malabsorpsiyon olur ve böylece vitamin ve mineral eksikliği daha az görülür.
Duodenal Switch ameliyatının en önemli farkı ise pilor kasının korunmuş olmasıdır. Pilor kasının korunması nedeniyle Dumping Sendromu çok az görülür. Dumping Sendromunun daha az görülmesi ameliyat sonrası yaşam konforunu arttırır. Fakat metabolik cerrahi ile uğraşan hekimlerin büyük çoğunluğu Dumping Sendromunu bir sorun olarak algılamaz. Çünkü Dumping Sendromu sayesinde hastalarımız aşırı kalorili ve yağlı yemeklerden uzak dururlar. Bu sayede kilo kayıpları daha iyi olur ve bunu çok daha iyi koruyabilirler.
Standart BPD ameliyatında ince bağırsak doğrudan mideye bağlanır. Bu nedenle mide içinde ve anastomoz hattında ülserler daha sık görülür. Buna karşın Biliopankreatik Diversiyon-Duodenal Switch (BPD-DS) ameliyatında pilor korunmaktadır. Aynı şekilde mide çıkışında yaklaşık 2-3 cm kadar bir ince bağırsak da (duodenum) korunur. mide çıkışında da yapılmaktadır. Anastomoziçin aşağıdan ince bağırsak çekilen ve işte bu korunan duodenuma bağlanır. Duodenum mide asidi ve safranın yakıcı etkisine karşı dirençli olduğundan, bu alanda ülserleşme genellikle görülmez.

DUODENAL SWİTCH AMELİYATININ AVANTAJLARI ?

 

Cerrahi girişimler  içinde en iyi kilo verme yöntemi olan DS : şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek trigliseridi kontrol etmede en güçlü cerrahi yöntemidir denebilir. Midenin “pyrolikkapagi” korundugu için, pylorun olmadığı diğer ameliyatlara göre isal hazımsızlık vs etkiler görülmez. Yüksek kaloriyle beslenen tarzını değiştiremeyecek hastalar icin bu ameliyat yöntemimi seçmek diğer ameliyat yöntemlerine göre daha uygun olacaktır. Aşırı kilolu hastalar da Gastrik Bypass yöntemlerine göre daha ustun kilo vermenizi sağlayacaktır. Bu ameliyatta da mutlaka tüp mide ameliyatı yapıldığı için midedeki açlık hormonu (GHRELIN) salınımı kontrol edilir ve bu etki açlık hissi ve iştahta azalmaya yol acar.
Bu ameliyat yag emilimini yavaşlatır ve bu nedenle metabolizmaya olan etkileri daha diğer ameliyatlara göre çok daha belirgindir. Yağ emilimini azaltması uzun donemde kilo vermeyi kolaylaştırır. Özetle Duodenal Switch Ameliyatı ne sağlar ?
Duodenal Switch ameliyatı uzun dönemli kilo kaybı sağlayan etkin, kalıcı bir yöntemdir. Kilo kaybı sağlama oranı%90’dan fazladır. Tüp Mide, Gastrik Bypass gibi diğer ameliyat yöntemleriyle karşılaştırılırsa Duodenal Switch ameliyatı daha iyi kilo vermeyi sağlar.
Roux-en-Y Gastrik Bypass, Sleeveyada Mide Bandına göre hastalar çok daha fazla yemek yenebilir.
Diyabet ve hipertansiyonu kontrol altına almakta, yüksek kolesterol ve yüksek trigliserit seviyelerini normal seviyelere çekebilmekte oldukça etkilidir.
Diyabetin kontrol oranı %98 e kadar çıkar
Obeziteye bağlı akciğer sorunları Nefes alma sorunları, nefes tıkanıklığı ve nefes darlığı sorunlarına çözüm oranı: %98
Yüksek kolestrol ve diğer kan yağları oranındaki çözüm oranı : %92
Yüksek tansiyon sorununu çözüm oranı:%91
Pilor korunduğu için ameliyat sonrası kişide hazımsızlık ve DUMPİNG SENDROMU olmaz.
Yaşam tarzını düzeltemeyen, aşırı kalorili ve yağlı gıdalarla beslenen hastalar için en uygun yöntemdir.
Bu ameliyatta midenin GHRELIN (açlık hormonu) üreten bölümü çıkarıldığı için açlık hissi azalır.
Yağ kısıtlaması gibi bir diyet yapmaya gerek olmadığı için ‘yaşam kalitesi’ yüksektir.

DEZAVANTAJLARI

Kronik ishal (%3 altında)
Kötü kokulu gaz sorunları (Sık değil)
Kansızlık, protein eksikliği, vitamin eksikliği, osteoporoz (kemik erimesi) risklerinde artış.(%10 – %15 )
Vitamin eksikliği %10
Böbrek taşı oluşma riski %1
Ameliyat sırasında ölüm oranları riski:%0,1

 

BİLİOPANKREATİK DİVERSİYON-DUODENAL SWİTCH (BPD-DS): RİSKLER VE DEZAVANTAJLAR

 

 

İshaller: Bütün durum malabsorptif ameliyatlarda (yani kısmi emilim bozukluğu yapan ameliyatlarda) gepsinde genelde ortaya çıkar. İlk bir yıl içinde devam edebilen sık ve sulu dışkılama zamanla azalmakla beraber, ömür boyu bu şekilde devam edebilir.
Kötü Kokulu Gaz Çıkartma
Ömür Boyu vitamin ve mineral destek tedavisi gerekebilir :
Özellikle demir ve vitamin B12 eksikliği, anemi yani kansızlık nedeni olabilir.
D vitamini ve Kalsiyum olabilir. Kalsiyum eksikliğinde kemik erimelerine neden olabilir.
Safra kesesi taşı ve safra çamurları oluşma riski normalden çok fazladır.
Nadiren Dumpingsendromu
Yağ ve karbonhidrat kaynaklı enerjisi azalmasına bağlı halsizlik ve aşırı yorgunluk olabilir

 

BİLİOPANKREATİK DİVERSİYON-DUODENAL SWİTCH (BPD-DS): CERRAHİYE BAĞLI RİSKLER

 

 

Kaçaklar:
Karın içi Apseler
PulmonerEmboli ve Derin VenTrombozu
Bağırsak Tıkanıklığı
Yara infeksiyonları
Akciğer infeksiyonları

 

Diğer Hizmetlerimiz