Ödüller | Prof. Dr. Haluk Ünalp

Ödüller

En iyi poster ikincilik ödülü: 

Derici H, Ünalp HR, Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Kamer E. “İnkarsere karın duvarı fıtıklarında morbidite ve mortaliteye etkili faktörler”. 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 8-11 Mart 2007, Bursa.

En iyi poster birincilik ödülü:

Rezanko T, Tunakan M, Evcim G, Ünalp HR, Kamer E. “Tanısı ince iğne aspirasyon sitolojisi ile konan sürpriz aksiller kitle”. 3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 27-30 Mart 2008, Bodrum.

En iyi poster ikincilik ödülü:

Derici H, Kamer E, Ünalp HR, Diniz G, Bozdağ A, Tansug T, Ortac R, Erbil Y. “ Sildenafilin yara iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma”. Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Çeşme.

En iyi sözel sunu ikincilik ödülü:

Kamer E, Ünalp HR, Erbil Y, Akgüner T, İssever H, Önal MA. “Tiroidektomi sonrası gelişen hipokalseminin erken tahmininde cerrahi alan yıkama sıvısındaki parathormon düzeyinin yeri”. Ege Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Çeşme