Yurtiçi Kongreler | Prof. Dr. Haluk Ünalp

Yurtiçi Kongreler

 1. Ünalp HR, Kamer E,  Peşkersoy M, Akgüner T, Önal MA., “Mekanik obstrüksiyon yapan çekum kanserleri: Retrospektif çalışma”, Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Uluslar arası katılım ile, Antalya, 07-11 Eylül 2003.
 2. Kamer E, Ünalp HR, Kar H, Akgüner T, Önal MA., “Situsinversustotalis ve akut apandisit: 2 olgu”, Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Uluslar arası katılım ile, Antalya, 07-11 Eylül 2003.
 3. Ünalp HR, Kamer E,  Savaş Şahin, Akgüner T, Önal MA., “Kesici delici aletlerle oluşan kolon yaralanmalarının retrospektif incelenmesi: 38 olgu”, Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Uluslar arası katılım ile, Antalya, 07-11 Eylül 2003.
 4. Peşkersoy M, Önal MA, Ünalp HR, Er A, Gürsel A, Akgüner T., “BilateralİnguinalHerniler tek seansta mı onarılmalıdır?”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 5. Peşkersoy M, Ünalp HR, Önal MA, Akgüner T, Er A, Cengiz F., “Hipertiroidili hastalarda postoperatifhipertiroidizmnüksünün değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 6. Ünalp HR, Önal MA, Akgüner T, Karahan Y, Özzeybek T, Cengiz F., “Kolorektal kanserlerdeki non-küratif cerrahinin sonuçları ve prognostik faktörler”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 7. Önal MA, Peşkersoy M, Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E, Bal A. “Lichtenstein tekniği ile yapılan inguinalherni tamiri: erken dönem sonuçlarımız”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 8. Kar H, Ünalp HR, Önal MA, Özzeybek T, Ermete M, Berkman S, Aydın O., “Multipleintestinalperforasyonun nadir bir nedeni: Degos hastalığı (Malignatrofikpapullozis)”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.
 9. Ünalp HR, Kamer E, Kar H, Ekinci N, Nalbant E, Önal MA., “Opere meme kanserinin nadir bir metastaz yeri: sigmoid kolon”, Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005
 10. Ünalp HR, Akgüner T, Kamer E, Yiğit S, Önal MA., “PeriduktalStromal Sarkom”,Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005
 1. Kamer E, Ünalp HR, Akgüner T, Yiğit S, Peşkersoy M, Önal MA., “Enflamatuvar meme kanserinin tanısında alternatif bir yöntem: Kalın İğne AspirasyonBiopsisi”,Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005
 2. Kar H, Ünalp HR, Cengiz F, Özzeybek T, Önal MA., “Penetran travmaya bağlı gecikmiş travmatikdiafragmahernisi: 2 olgu”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 3. Ünalp HR, Kar H, Kamer E, Nalbant E, Peşkersoy M, Önal MA., “2. ve 3. derece yanıklarda tedavi sonuçlarımız”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 4. Ünalp HR, Kar H, Kamer E, BAL A, Peşkersoy M, Önal MA., “Kesici delici aletlere bağlı mide yaralanmalarında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 5. Ünalp HR, Kamer E, Kar H, Peşkersoy M, Önal MA., “Acil Abdominal Re-eksplorasyonlar” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 6. Kar H, Ünalp HR,  Gündoğan Ö, Cıkla M, Peşkersoy M, Önal MA., “Penetranduodenal yaralanmalar” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005
 7. Ünalp HR, Bal A, Kamer E, Peşkersoy M, Önal MA., “Alt Gastrointestinal sistem cerrahisi komplikasyonlarında erken relaparatomi sonuçları”, Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi (uluslar arası katılımlı), İzmir, 14-17 Nisan 2005:
 8. Ünalp HR, Akgüner T, Cıkla M, Yılmaz Y, Peşkersoy M, Önal MA., “Akut kolesistitlerdelaparaskopikkolesistektominin zamanlaması”, Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 9. Ünalp HR, Cıkla M, Akgüner T, Er A, Uzan Ü, Kılıç Ö, Önal MA., “Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg, V-Y ve rotasyon fleplerinin karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 10. Ünalp HR, Yurtsever SG, Kamer E, Kılıç Ö, Şener AG, Önal MA., “Helikobakterpylorininkolelithiaziste rolü var mıdır?”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 1. Kamer E, Ünalp HR,  Önal MA, Karahan Y, Börekçi H, Yılmaz Y., “Kesici delici aletlere bağlı gluteal bölge yaralanmalarının önemi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 2. Ünalp HR, Önal MA, Kamer E, Gündoğan Ö, Karahan Y., Karaciğer hidatik kistlerinde konservatif cerrahi sonrası gelişen biliyer fistüllerde bipolar drenajın etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 3. Ünalp HR, Avcı A, Kamer E, Gündoğan Ö, Peşkersoy M, Önal MA., “Rezidütiroid dokusuna invazefibromatozis”, Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya, 24-28 Mayıs 2006
 4. Akgüner T, Kamer E, Cıkla M, Ünalp HR,  Peşkersoy M, Önal MA., “Duodenal ülser perforasyonlarındaperforasyon çapının ve ASA skorunun morbidite ve mortalite oranlarına etkisi”, Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 5. Ünalp HR, Derici H, Kamer E, Nazlı O, Tarcan E, Önal MA., “Gastrointestinalstromal tümörler; cerrahi tedavi sonuçları ve prognostik değişkenlerin analizi” Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 6. Kamer E, Ünalp HR, Derici H, Tansuğ T, Önal MA., “Laparaskopikkolesistektomi ile eş zamanlı umbilikalherni tamiri.” Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 7. Kamer E, Ünalp HR,  Derici H, Tansuğ T, Önal MA. “Akut Pankreatit erken tanısı ve şiddetinin belirlenmesinde idrar trypsinogen-2 Dipstick testinin kullanılması: prospektif bir çalışma”, Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 8. Derici H, Ünalp HR, Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Kamer E., “İnkarsere karın duvarı fıtıklarında morbidite ve mortaliteye etkili faktörler”, Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 08-11 Mart 2007
 9. Ünalp HR, Kamer E,  Akgüner T, Peşkersoy M, Önal MA., “AbdominalKompartman sendromuna neden olan Ogilvie Sendromu: Bir olgu sunumu”, Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, uluslar arası katılımı ile, Bodrum,  26-30 Ağustos 2007
 10. Kamer E,  Ünalp HR, Tavusbay C, Ermete M, Önal MA. “Meme Kanserini Taklit Eden Lezyon: Keratoakantom”, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, 5-9 Eylül 2007
 11. Peşkersoy M, Ünalp HR, Kamer E, Akgüner T,  Önal MA., “Villöz adenom zemininde gelişmiş rektum adenokarsinomu ile senkronize perianal bazal hücreli karsinom”, Cerrahi günleri-2- Hemşirelik Günleri 2 Kongresi, Eskişehir 2-4 Kasım, 2007.
 1. Peşkersoy M, Ünalp HR, Ahmet Er, Hayrullah Derici, Önal MA, Ercüment Tarcan. Karaciğer hidatik kistlerinde kist tipi ve çapı kistobiliyer bağlantılar için bir risk midir?”, Cerrahi günleri-2- Hemşirelik Günleri 2 Kongresi, Eskişehir 2-4 Kasım, 2007.
 2. Peşkersoy M, Ünalp HR, Kamer E, Er A, Nazlı O, Tarcan E, Önal MA., “GastrikStromal Tümörler: Hasta-Tümör özellikleri ve Postoperatif Erken Dönem Sonuçlar”, Cerrahi günleri-2- Hemşirelik Günleri 2 Kongresi, Eskişehir 2-4 Kasım, 2007.
 3. Aydın Ç, Ünalp HR, Baloğlu A, Gül İA, Yavuzcan A, Yiğit S., “OverinSerözKarsinomunun Aksiler Lenf Nodu Metastazı: Olgu sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya 25-29 Ekim 2007.
 4. Ünalp HR, Aydın Ç, Yavuzcan A, Kamer E, Baloğlu A., “Karaciğer kist hidatiğinin gebelikte cerrahi tedavisi: iki olgu ve literatürdeki diğer tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya 25-29 Ekim 2007.
 5. Rezenko, M.Tunakan, G.Evcim, H.R.Ünalp, E.Kamer, “Tanısı ince iğne aspirasyon sitolojisi ile konan sürpriz aksiller kitle”, 3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, 108 pp, 3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Bodrum, Muğla, Türkiye, Mart 2008.
 6. E.Kamer, H.R.Ünalp, T.Akgüner, H.Derici, Y.Erbil, M.Peşkersoy, “FlepsizTiroidektomiler İle Konvansiyonel Tiroidektomilerin Karşılaştırılması”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Özel Sayı, 5;337 pp, 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana, Türkiye, Kasım 2008.
 7. E.Kamer, M.Peşkersoy, H.R.Ünalp, A.Avcı, M.Deniz, M.A.Önal, “Servikal Lenf Nodu Metastazı İle Tanı Konulan PapillerMikrokarsinomlar: Beş Olgu Sunumu”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Özel Sayı, 5;338 pp, 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana, Türkiye, Kasım 2008.
 8. Y.Yılmaz, E.Kamer, M.Peşkersoy, H.R.Ünalp, E.Tarcan, “Multinodüler guatr nedeniyle opere edilen hastalarda insidentalmalignite oranımız”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Supp, 6;25 pp, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.
 9. E.Kamer, Y.Yılmaz, H.R.Ünalp, A.Avcı, E.Tarcan, “Spinal kemik metastazı ile tanısı konan tiroidfollikülerkarsinomu: Bir olgu sunumu”,Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Supp, 6;42 pp, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.
 1. Y.Yılmaz, E.Kamer, H.R.Ünalp, K.Atahan, E.Tarcan, “Tiroid nodüllerinde kuşkulu sitoloji: Histopatolojikkorelasyon ve cerrahi yaklaşımımız”, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Supp, 6;24 pp, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.
 1. Sarı S. Çıtlak G. İşcan Y. AkıcıM, BarbarosU, ÜnalpHR, ErbilY, ÖzarmağanS. Non-fonksiyonel Adrenal İnsidentalomaKardiovasküler Riski Artırıyor mu? 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu , Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.
 2. Güngör H, Yılmaz Y, Börekçi H, Ünalp HR, Tarcan E. Tiroidin Malt Lenfoması: Bir Olgu Sunumu .8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.
 1. Ünalp HR, Güngör H, Avcı A, Çağlar A, Tarcan E. PrimerTiroidLenfomasına Eşlik Eden TiroidPapiller Kanseri: Olgu Sunumu 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası, Aydın, Türkiye, Kasım 2009.
 1. İ.Sahar, M.Peşkersoy, H.Güngör, O.Üreyen, E.Kamer, A.Avcı, H.R.Ünalp, “İnen kolon yerleşimli submukozal lipom: Bir olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı,236 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 2. H.R.Ünalp, Y.Erbil, T.Akgüner, E.Kamer, H.Derici, H.İşsever, “Postoperatifhipokalsemi açısından totale yakın tiroidektomi total tiroidektomiye göre daha mı avantajlıdır?”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı,281 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. E.Kamer, M.Peşkersoy, H.R.Ünalp, M.Tunakan, T.Rezenko, M.A.Önal, “Pelvik kitlenin nadir bir nedeni: Pelvikschwannom”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 229 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. B.Baydar, E.Kamer, F.Arı, A.Avcı, H.R.Ünalp, B.Ünsal, “Tiroidanjiosarkomununintestinal metastazı: Bir olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 279 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. E.Kamer, M.Peşkersoy, H.R.Ünalp, M.Ermete, M.A.Önal, “Aksillanın meme dışı Paget hastalığı”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 296 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. A.Er, Ö.Kılıç, T.Rezenko, E.Kamer, H.R.Ünalp, M.A.Önal, “Elastofibromadorsi: Bir olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 303 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.

 

 1. T.Akgüner, M.Cıkla, E.Kamer, M.Peşkersoy, M.Ermete, H.R.Ünalp, “Benignkistikperitonealmezotelyoma”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 190 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.R.Ünalp, M.Peşkersoy, E.Kamer, T.Akgüner, M.Cıkla, “ Primerposteriorperinealherni; Olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 240 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.Derici, E.Kamer, C.Kara, H.R.Ünalp, T.Tansuğ, A.D.Bozdağ, O.Nazlı, “Safra kesesi perforasyonları: Klinik özellikler ve risk faktörleri”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 248 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.R.Ünalp, E.Kamer, T.Rezanko, Ö.Kılıç, M.Tunakan, M.A.Önal,“Aksiler bölgede primer/izole hidatik kist”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 249 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. B.Baydar, E.Kamer, H.R.Ünalp, E.Alper, B.Örmeci, M.Cıkla, M.Peşkersoy, “Dalağın primerhidatik kistinin nüksü; Olgu sunumu”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 255 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.Kar, H.R.Unalp, E.Kamer, M.A.Önal, “Oral yolla beslenemeyen kritik cerrahi hastalarda witzeljejunostomi ile yapılan enteralnutrisyonunun serum albümin düzeylerine etkisi,” Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 301 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. H.Derici, E.Kamer, H.R.Ünalp, G.Diniz, A.B.Bozdağ, T.Tansuğ, R.Ortaç, Y.Erbil, “Sildenafil’in yara iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 302 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. A.D.Bozdağ, E.Kamer, T.Tansuğ, H.Derici, H.R.Ünalp, O.Nazlı, T.Karabuğa, “Trokarlarınfasya giriş deliklerini kapatmak için geliştirilmiş ameliyat iğnesi”, Ege Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, 314 pp, Ege Cerrahi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2009.
 1. Y.Yılmaz, E.Kamer, H.R.Ünalp, E.Tarcan, “Hipertiroidi cerrahisinde peroperatif kanamada preoperatiflugol kullanımının etkisi”, Kurs Kitapçığı,15 pp, 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, Türkiye, Aralık 2010.
 1. E.Kamer, H.R.Ünalp, Y.Yılmaz, M.Peşkersoy, “Substernal guatrlarda cerrahi deneyimimiz”, Kurs Kitapçığı,16 pp, 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, Türkiye, Aralık 2010.
 1. E.Kamer, H.R.Ünalp, M.Peşkersoy, Y.E.Danış, E.Tarcan, “Daha önce abdominal cerrahi geçirmiş hastalarda laparoskopikkolesistektomi deneyimimiz”, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Kongre Kitabı, 32 pp, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, Nisan 2011.
 1. E.Kamer, H.R.Ünalp, Y.E.Danış, M.Peşkersoy, E.Tarcan, “Gövdede dev yanık skarı olan bir olguda laparoskopikkolesistektomi”, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Kongre Kitabı,  31 pp, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, Nisan 2011.
 1. E.Kamer, M.Peşkersoy, Y.E.Danış, T.Akgüner, E.Tarcan, “Laparoskopikkolesistektomisonrası ksifoid altındaki trokar giriş yerinde oluşan fıtıklar: 2 olgunun sunumu” 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Kongre Kitabı, 30 pp, 10.Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, Nisan 2011.
 1. E. Kamer, H.R. Ünalp, Ö. Karahallı, M.Peşkersoy, E. Tarcan, “Laparoskopikkolesistektomi sonrası oluşan trokar giriş yeri fıtıkları” Endoskopik Laparoskopik& Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 18;1:53pp, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, Nisan 2011.
 2. 65 Karabuga T, Özsan İ, Ünalp HR. Minimal İnvazivParatiroidektomi. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 25-28 Nisan 2013. Antalya.
 1. Karabuga T, Özsan İ,  Akıncı B, Amuk T, Şahin E, Ünalp HR. LaparoskopikSleeveGastrektomi: 52 Hastanın Erken Dönem Sonuçları.   6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 25-28 Nisan 2013. Antalya.
 1.  Karabuga T, Özsan İ,  Akıncı B, Amuk T, Şahin E, Ünalp HR. LaparoskopikSleeveGastrektomi: 69 Hastanın Erken Dönem Sonuçları. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2-6 Ekim 2013. Bodrum.
 1. Türker Karabuğa, Ali Saklamaz, Erkan Şahin, Haluk Recai Ünalp.
  LaparoskopikSleeveGastrektomi; 367 Hastanın Sonuçları. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.
 1. Türker Karabuğa, Haluk Recai Ünalp. Laparoskopik SADİ-S ‘in Tip 2 Diyabet Üzerine Etkisi. 12. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya.