OBEZİTE TEDAVİSİ

  • Editör: hedza - Pazartesi, Kasım, 2016

Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla birlikte aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en ön önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir.Bu faktörlerin dışında;

Yaş

Cinsiyet

Genetik

Çevresel faktörler

Nörölojik

Hormonal ve metabolik etmenler

Biyokimyasal

Sigara-alkol kullanma durumu

Kullanılan ilaçlar

Sık aralıklarla ve düşük kalorili diyetler uygulama

Sosyo-kültürel etmenler

Psikolojik etmenler

gibi pek çok faktör obezite oluşumuna neden olmaktadır.

DÜZENLİ TARTILMA

Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem,kardiyovasküler sistem,solunum sistemi,gastrointestinal sistem,deri,genitoüriner sistem,kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemine neden olmaktadır.

Obezitenin neden olduğu sağlık problemleri:

 

İnsülin direnci

Tip 2 Diyabet

Hipertansiyon

Koroner arter hastalığı

Uyku apnesi

Karaciğer yağlanması

Astım

Hiperlipidemi-Hipertrigliseridemi

Metabolik sendrom

Safra kesesi hastalıkları

 

 

 

Bazı kanser türleri

Osteoartrit

Felç

Solunum zorluğu

Gebelik komplikasyonları

Menstruasyon düzensizlikleri

Aşırı kıllanma

Ameliyat risklerinin artması

Ruhsal problemler

Toplumsal uyumsuzluklar

Obezite oluşmadan önlemek tedavideki en önemli basamaktır.Bunun için yaşamın ilk yıllarından itibaren doğru beslenmeye başlamak ve sürdürmek çok önemlidir.Anne sütü ile beslenen çocukların,anne sütü almayan çocuklara göre obezite görülme oranının daha düşük olduğu saptanmıştır.Çocuk ve adolesan dönemde oluşan obezite,yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır.
Obezite tedavisinde hedef ideal bir vücut ağırlığı belirlemek ve korunmasını sağlamaktır.Morbidite ve mortalite risklerini azaltmak,bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini arttırmak en önemli hedeftir.Multidisipliner bir çalışma gerektirir. Doktor,diyetisyen,psikolog vb.
Obezite tedavisini önlemede kullanılan yöntemler ise şunlardır:

Tıbbı Beslenme Tedavisi:Yaş,boy,fiziksel aktivite,sosyo kültürel,metabolik ve hormonal durum,diyet geçmişi ve psikolojik durum değerlendirilerek kişiye özel beslenme programı uygulanmalı ve doğru beslenme konusunda kişiye eğitim verilmelidir.Amaç BKI değerini 19 ile 24.9 aralığına getirmek ve sürekliliği sağlamaktır.Diyetisyen eşliğinde beslenme eğitimi alınması ve takibi son derece önemlidir.Kişinin sağlıklı beslenmeyi benimsemesi ve bu doğrultuda besin seçimlerinden, pişirme yöntemlerine, porsiyon kontrolüne kadar eğitim alması işin en önemli kısmıdır.Amaç kişinin kalıcı beslenme alışkanlığını kazanmasıdır.

Egzersiz Tedavisi: Tıbbı beslenme tedavisini destekleyerek yağ oranı azaltılmasını sağlar.Yapılan doğru egzersizle kas tonusu artışı da sağlanarak bazal metablizma hızının da artması sağlanır.Böylelikle tekrar kilo almanın önüne geçilmiş olur.Düzenli egzersiz kişinin kan basıncını düzenler,depresyondan korur,kan şeker seviyesini düşürür,kemik erimesine karşı kişiyi korur ve kilo verimi sağlar.Yetişkinlerin her gün veya gün aşırı 30-45 dakika orta şiddette(tempolu yürüyüş,yüzme vb)egzersiz yapılması önerilmektedir.Kişinin keyif aldığı ve severek yaptığı egzersizi seçmesi önemlidir.

Davranış Değişikliği: Kilo verme ve koruma döneminde genellikle en önemli konu kalıcı, hatalı beslenme alışkanlıklarından kopmaktır.Kişiye sürekli yemek yemesine neden olan duygu durumunun saptanması,yeme davranış bozukluğu varsa tespit edilmesi,fiziksel aktivite ile olumsuz davranışları olumluya çevirmeyi hedefleyen tedavi şeklidir.Basamakları:Kendi kendini gözlemleme,uyaran kontrolü,alternatif davranış geliştirme,pekiştirme ve ödüllendirme,bilişsel yeniden yapılandırma,sosyal destek.

Farmakolojik Tedavi: Obezite tedavisinde ekim kontrolünde uygun görülen hastalarda kullanılan bir yöntemdir.Tıbbı beslenme tedavisi ve egzersiz ile desteklenmelidir.Hafif kilo fazlalığı olan kişiler için uygun değildir.
Cerrahi Tedavi: BKI:35 ve üstü olan kişiler için uygulanır.Amaç besinlerle alınan enerjiyi azaltarak ve gastrointestinal sistemde emilimi azaltmaktır.Ayrıca cerrahi gerektirmeden mide balonu uygulaması ile kişilerin ideal ağırlığa getirilmesi hedeflenir.